Mládež CB Teplice

Zamyšlení

Postní doba

"Přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu." (2Tim 1,10)

Postní doba nás vybízí, abychom se obrácením připravovali na velikonoce. Většinou to pro nás jsou ale dvě oddělené věci. Rozjímáme o velikonočních událostech, zvlášť o Ježíšově utrpení na kříži, a snažíme se, snad trochu

pohnuti tím, co pro nás Jěžíš vytrpěl, poopravit svůj život.

Velikonoce s námi nemají jen trochu pohnout, týkají se každého z nás zcela osobně. Ježíš zlomil moc smrti i nade mnou, vyrazil smrti zbraně z rukou. Láme nadvládu hříchu nade mnou, vysvobozuje ze všeho, co je poznamenáno strachem a smrtí.

Ježíšovo zmrtvýchvstání zjevuje, že jeho život z Ducha svatého je nepomíjející, přemáhající a prozařující všechno temné.

Připravovat se na velikonoce obrácením pak znamená obrátit se ke Kristu a otevřít se jeho velikonočnímu dílu. Přijmout Ježíše, který přemáhá i můj hřích, vysvobozuje mě z něj a naplňuje mě svým životem silnějším než smrt.

Není to jednorázová záležitost, Ježíš chce lámat nadvládu hříchu nade mnou každý den. Chce vnášet do mého života stále více svého světla.

Žádné komentáře