Mládež CB Teplice

Neděle

Tento příspěvek byl součástí nedělního shromáždění 1. června 2008. Téma celého shromáždění byl výrok Pána Ježíše Krista : "Já jsem Dveře!"
Tento program byl součástí mládežnické nedělní bohoslužby 16. března 2008.

Dlouho jsem přemýšlel co Vám dnes říci. Vždyť každý rok si připomínáme Velikonoce. Většinou si na květnou neděli připomínáme vjezd Pána Ježíše do Jeruzalému na oslátku – stejně jako dnes ve slovíčku pro děti, jak Velikonoce postupují dále tak si připomínáme poslední večeři, zradu, zatčení, ukřižování, vzkříšení. Většina z Vás zná Ty příběhy určitě nazpaměť. Všichni to dobře známe. Minule jsem na sebe prozradil, že když jsem byl menší tak se mi ráno nechtělo do shromáždění. Stejně tak jsem jako menší nechápal proč si pořád opakujeme to samé. Vždyť to je tak jasné. Pán Ježíš za nás zemřel na kříži  a třetího dne vstal z mrtvých. Tečka.