Mládež CB Teplice

Proč Ježíš?

Proč Ježíš přišel na tuto zem? A proč vlastně musel zemřít?

Určitě jste slyšeli, že Ježíš zemřel za naše hříchy, že je Spastiel, Zachránce. Často ale nevíme proč. Proč potřebujeme Zachránce? Proč Já potřebuji Spasitele? Protože člověk je v pěkném průšvihu. Když první člověk zhřešil proti Bohu, všechno se pokazilo a člověk se od té doby rodí hříšný, špatný. Stačí se podívat v jakém světě žijeme. Stačí se podívat na večerní zprávy, to je dostačující důkaz. Děti nemusíte učit lhát. Děti nemusíte učit být hrubé. Děti naopak odmalička musíte pracně vychovávat, aby byly poslušné. Člověk se rodí hříšný. Problém je v tom, že Bůh, který stvořil tento svět je dokonalý. To lze vidět z toho, že příroda, přírodní systémy jsou dokonalé a nepotřebují lidské zásahy. Země se točí, aniž by člověk musel něco dělat. Slunce svítí bez lidského snažení. Sami asi cítítě, že pokud bude stát hříšný člověk před dokonalým Bohem, nemůže to dopadnou dobře. Proto přišel Ježíš, Kristus (což znamená Mesiáš), jako Bůh v lidksém těle, aby usmířil člověka s Bohem. A udělal to, ze své lásky a milosti k nám. My jsme si to ničím nezasloužili. Díky tomu, jedině víra v Ježíše Krista, člověka zachrání před věčným zatracením a soužením, před životem bez Boha. Toto místo sám Pán Ježíš popisoval takto: Bude tam pláč a skřípení zubů.....Jedině skrze Ježíše Krista, máme naději na věčný život, s naším nebeským Otcem. Jedině vírou v Ježíše Krista, může náš život být oslavou našeho nebeského Otce.