Mládež CB Teplice

Homepage

Sborový den a nejen to....

Zítřejší den bude pro náš sbor velmi radostný, neboť budeme slavit v odpoledních hodinách, jak sborový den, tak i křest našich přátel. Přesněji je to Hanka, její maminka a Petr. Jako obvykle se sejdeme v 9:30 v našem sboru, dále pak bude společný oběd. Až budeme všichni dostatečně najezení a odpočinutý zajedeme na již zmiňovaný křest na nedaleký Cínovec. Je zde velmi krásné prostředí a proto se na to hrozně těším. Křest by měl proběhnout zhruba ve 14:00 nebo 15:00 nevím přesně. Na všechny se moc těším a dá-li Pán tak všechno vyjde tak, jak má...

Mějte se krásně a zítrááááááááá

Skutky apoštolů 2:38
Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
Žádné komentáře