Mládež CB Teplice

Homepage

Nejkrásnější stavba světa

Super článek od Tomáše Zatloukala, originál najdete na jeho blogu Gracias:
http://gracias.blog.cz/0903/nejkrasnejsi-stavba-sveta

Uprostřed města Paříž stojí ocelová věž. Šroubky a matky drží pohromadě tento výtvor lidský. Na podstavci je vyryto jméno Eiffel, je to jeho věž. Když byla v roce 1889 představena ku příležitosti Světové výstavy, kdekomu se znelíbila. Teď ji mnozí obdvují. Je tedy nejkrásnější? Krásná pro všechny? Možná se Vám líbí, možná se mě líbí, ale nedám ruku do ohně za každého odpůrce této ocelové konstrukce.

Jsou i jiné stavby velmi krásné, zvláštní a taky zajímavé. Pyramidy v Gíze schované v zrnkách písku pod nebem z modrého saténu jsou unikátní památky tvořivosti a dovednosti lidské. Myslíte si, že otroci měli z tahání vápencových kvádrů stejnou radost, jakou máme my ze čtyř žlutých zkosených stěn? Ani sázka na jistotu, egyptské pyramidy, na nichž se zrcadlí žhoucí ruce bůžka Ré, nejsou dobrou volbou.

Zkusme to jinde, v zemi prapodivné, kde zvířata po zadních nohách skáčou a ďablové se schovávají na ostrovech. Vítejte v Australii, v zemi, kde plachty lodí časem zkamení. Ty lodě pak marně bloudí oceánem až ztroskotají ve vrakovisku lidském. Viděli jste někdy kamnené plachty v klidu v Sydney stát? Lidé jim říkají opera. Opředená tajemstvím, zalitá v železobetonu. Krásná či ohavná ztroskotaná plavidla. Ne, ani opera v Sydney není nejkrásnější.

Kam tedy dál? Do Turecka, Španělska či Indie a Íránu. Ne, ušetřeme si cestu a zústaňme sedět doma. Ta stavba je v nás. Ve třech dnech byl chrám postaven a každý, kdo prošel jeho branou, nikdy nelitoval. Ač se farizeové smáli nazaretskému tesaři, že vystavěti chrám, za tři dny nesvede, On to dokázal. Nepotřeboval latě řezat, prkna zbíjet či najímat otroky. Ježíš, Syn Boží, postavil chrám těla Svého z čisté lásky k nám. K nám všem.

Jeho chrám je otevřenou náručí plnou spasení. Zlatem a stříbrem zdobené rámy obrazů na stěnách nehledejte. Nejsou zde rámy, nejsou zde obrazy. Jako fontány jsou kolem Božího chrámu rozesety vroucí prameny bezpodmínečné Boží lásky. Nestůjme tedy před portálem a pokořme svá srdce před Králem. Vždyť Ježíš za nás zemřel.

Děkuji ti, Pane, za dnešní den stejně jako za všechny předchozí. Děkuji ti, že jsi se mne dotknul a dal jsi mi poznat krásu chrámu, jenž si postavil. Mé modlitby směřují k tobě, protože ty jsi jediná naděje. Prosím tě za všechny lidi, kteří tě ještě nepoznali, abys jim otevřel jejich oči a dal jim dar spasení. Pane, ty jsi Král, kraluješ navěky.

Amen
Poslední komentáře
24.04.2015 10:06:51: Látkové rolety smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}