Mládež CB Teplice

Homepage

I když se na to možná necítíš

Dříve než jsem tě utvořil v lůně , znal jsem tě a posvětil jsem tě. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já budu s tebou, praví Hospodin... (srov. Jer, 1,5.18.19) .....
Jsi vyvolená, vyvolený nést naději a lásku právě do tohoto dne a této chvíle.

Jsi vyvolená, vyvolený nést tíhu právě toho dnešního dne a této chvíle.

Jsi vyvolený, vyvolená žít právě dnes s těmi, kdo jsou kolem tebe.

Bůh tě posvětil. Počítá s tebou. Právě dnes. I když se na to možná necítíš. Neboť On je s tebou.

Právě dnes.

Právě teď.