Mládež CB Teplice

Homepage

Hosanna

Oslátko přivedli Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil.
Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí.
A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: 'Hosanna!
Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosanna na výsostech!'


Žádné komentáře