Mládež CB Teplice

Homepage

Ekumenická mládež

Tak je za námi další ekumenická mládež a opět musím bez mučení konstatovat, že byla zase skvěla :)). Jak jinak. Tématem byla síla, kterou máme od našeho nebeského Otce. Která nám pomáhá překonat úkoly a překážky, které stojí před námi a které ze svých sil prostě zvládnout nemůžeme. Od Pána Ježíše máme zaslíbení, že dostaneme sílu Ducha svatého (Skutky 1,8). Klikni, aby ses dozvěděl víc :))
Ano, dostaneme sílu, ale nikdy nesmíme zapomínat proč jí dostáváme. Stejně jako učedníci tehdy byly obdařeni silou, aby mohli splnit určitý úkol : "budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." Což nebyl rozhodně žádný lehký úkol. Ale v tom je právě ta úžasnost. Uvědomit si, že u našeho Pána je vše možné. Že i banda rybářů :))) mohla nakonec odvést tak neuvěřitelnou práci, že i my, po více než 2000 letech můžeme žít v Kristu díky nim a díky jejich práci a službě. Ani si nedokážu představit, jak to z počátku muselo být těžké - vždyť oni tehdy neměli Nový Zákon jako máme dnes my! Museli se prostě postavit mezi lidi a mluvit o Ježíši! A to kázali lidem, kteří viděli Ježíše umírat na kříži! Ze svých sil by toho nebyli schopni. Ale Pán je vyzbrojil svou mocí. Myslím, že i v tomhle světle bychom se měli dívat na návrh ,který nám tlumočila Daniela -  o možné evangelizaci v našem městě. Vždyť  toto město skoro neví, že nějací křesťané existují. Ano, je to těžký úkol a ze svých i společných ekumenických sil to nikdy nemůžeme zvládnout. Ale my máme našeho Pána. U kterého je VŠE možné. A  Jeho zaslíbení jsou pravdivá. Já (Martin :)) jsem všemi prsty, které mám na těle, pro tento návrh. Je potřeba být svědky Ježíše Krista až na samém konci světa. Když vidím naše město, neumím si představit lepší konec světa! Nebojme se toho! Vždyť to v první řadě neděláme pro lidi, ale pro našeho Pána. Je mi jedno co si o tom budou myslet lidé, je mi jedno jestli by se nakonec ani jediný človíček aspoň myšlenkou neobrátil k možnosti víry - já chci odměnu až v nebi :))

Děkujeme všem kdo si připravili společné setkání - Vaškovi, Honzovi, Anežce, no prostě všem!Bylo to super! Několik fotek ze společného setkání můžete nalézt v galerii.
Žádné komentáře