Mládež CB Teplice

Homepage

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!

 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. (Žalm 103:1-5)

Žádné komentáře