Mládež CB Teplice

Homepage

Co mě zaujalo na sjezdu mládeže

Tak jsme se na něj těšili a už je zase za námi:)).Přiznám se ale, že než jsem jel na letošní sjezd, moc jsem nechápal jeho hlavní téma "V napětí". Ani jsem po tom moc nepátral. Po čtyřech dnech v Havlíčkově Brodě už vím, co tím chtěl básníck říci:)).
Napětí je důsledkem života křesťana. Člověk, který věří v Boha, který Boha miluje se bez napětí neobejde. Ano, jsme nová stvoření v Kristu, ale stále žijeme na této zemi. Na zemi, kde převažuje sobectví, pýcha, lenost, zbabělost, strach. Při skoro každém rozhodnutí v našem životě na nás proto působí dvě protikladné síly. Máme možnost si vybrat dvě cesty. Širokou a na první pohled lákavou cestu bez Boha, nebo úzkou cestu následování Ježíše, která není vždy nejlehčí. Je tu možnost volby, jak budu žít svůj život. Je tu možnost volby, jak se budu rozhodovat v maličkostech. Náš život je pak v napěti. Často si řekneme, že tohle rozhodnutí by bylo bez Boha možná snažší, jednodušší, pohodlnější. A je tomu skutečně tak. Bylo by jednodušší ve škole opisovat, bylo by jednodušší zalhat, bylo by jednodušší žít si podle toho jak žije tento svět. Jenže ne vše, co je jednodušší a pohodlnější, je dobré pro náš život.

Napětí je vlastně také velmi dobrým ukaztelem, zda je člověk skutečně křesťan. Někdo možná udělá určité rozhodnutí pro Ježše, ale po nějaké chvíli se může zeptat: "Už jsme skutečně křesťanem? Jsem skutečně nové stvoření v Kristu?". Určitým paradoxem je, že na tuto otázku si lze odpovědět hříchem. I když totiž milujeme Boha, čas od času zhřešíme. Jsme stále jen lidé a děláme chyby. Když ale tu chybu uděláme, uvědomíme si jí? Uvědomujeme si ,že jsme zhřešili? Když zhřešíme, cítíme to nesnesitelné napětí v našem srdci, v naší duši, v našem těle? Nebo to nějak nehrotíme..... Nenávidíme náš vlastní hřích a snažíme se neustále přibližovat Bohu? Pokud náš život není v napětí, náš hřích nám nevadí - nejsme Božími dětmi. A jak víme z Božího slova, nikdo není bez hříchu. Proto velmi důležitá otázka, která by nás měla provázet po celý náš křesťasnký život je velmi jednoduchá: Je náš život v napětí?

Žádné komentáře