Mládež CB Teplice

Homepage

Budoucí sláva....

Pákistánci upálili křesťany kvůli údajnému znesvěcení koránu....

Celý článek najdete na stránkách Křesťan Dnes.

Římanům 8: 17 -18

A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.
Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.
Žádné komentáře